24h Change
24h High
24h Low

13 EURX Related Pairs
 • EURXPLNX
  EURX/PLNX
 • XLMEURX
  XLM/EURX
 • EURXCADX
  EURX/CADX
 • EURXNZDX
  EURX/NZDX
 • EURXAUDX
  EURX/AUDX
 • EURXCHFX
  EURX/CHFX
 • EURXJPYX
  EURX/JPYX
 • EURXUSDEX
  EURX/USDEX
 • XRPEURX
  XRP/EURX
 • BCHEURX
  BCH/EURX
 • LTCEURX
  LTC/EURX
 • ETHEURX
  ETH/EURX
 • BTCEURX
  BTC/EURX
13 GBPX Related Pairs
 • EOSGBPX
  EOS/GBPX
 • XLMGBPX
  XLM/GBPX
 • GBPXNZDX
  GBPX/NZDX
 • GBPXAUDX
  GBPX/AUDX
 • GBPXCADX
  GBPX/CADX
 • GBPXCHFX
  GBPX/CHFX
 • GBPXJPYX
  GBPX/JPYX
 • GBPXUSDEX
  GBPX/USDEX
 • BCHGBPX
  BCH/GBPX
 • XRPGBPX
  XRP/GBPX
 • LTCGBPX
  LTC/GBPX
 • ETHGBPX
  ETH/GBPX
 • BTCGBPX
  BTC/GBPX